Sjøgatas vel fikk støtte fra Olaf Billes legat

Sjøgatas vel fikk støtte fra Olaf Billes legat

Sjøgatas vel i Mosjøens prosjekt Blomsterhage i Sjøgata verneområde fikk 50 000 kroner. Det er styret i Det norske hageselskap som forvalter Olaf Billes legat.

Fra administrasjonens innstilling:

Sjøgatas vel, Mosjøen

Prosjekt: Blomsterhage i Sjøgata verneområde

Tildelt: Kr. 50 000

Sjøgata ble regulert 1979 som «spesialområde med formål bevaring» og vedtatt av Norsk kulturråd som pilotprosjekt for «vern gjennom bruk» og «områdebevaring». Innsatsen i liten grad rettet mot pleie og utvikling av utearealer. Sjøgatas Vel og Vefsn Historielag tok i 2015 initiativet til prosjektet Sjøgata Vern og Utvikling (SVU), med vekt på utearealer og hagehistorie. SVU får driftsmidler fra Helgeland Sparebank, Helgeland Museum og Vefsn kommune.

Kommunen innvilget søknad om bruk av kommunal eiendom i Sjøgata for å etablere en historisk hage. Planarbeid igangsatt 2016.Opparbeiding av hagen med tilgang for allmennheten og vekt på flerårige prydplanter, tidstypisk for hager i Mosjøen, Helgeland og Nord-Norge rundt forrige århundreskifte. Omfattende formidling med skilting, brosjyre og informasjon på nettstedet sjogata.no, samt foredrag, seminar og kurs om historiske hager.


Andre mottakere fra årets tildeling av Billes legat:

  • Øverland andelslandbruk i Bærum 30 000 kroner til blant annet å plante frukttrær, nøttetrær og bærbusker,
  • Geirmund Nes fikk 20 000 kroner til restaurering av hageanleggene rundt det gamle klyngetunet Nes Gard.

Totalt ble det delt ut 100 000 kroner. Ved søknadsfristens utløp var det kommet 27 søknader med samlet søknadssum på 1 394 100 kroner.