Sandnessjøen hagelag årene 1979-1993

Sandnessjøen hagelag årene 1979-1993

Horva hagelag består av de tidligere hagelagene fra Leirfjord og Sandnessjøen, men omfatter i dag også medlemmer fra Dønna. Sandnessjøen hagelag ble etablert 22. juni 1976.

Ledere i Sandnessjøen hagelag perioden 1979-1993:

Leder                                              Nestleder

John Veines, 1979                        Einar Sund, 1979

Einar Sund, 1980- 1987              Ruth Eide, 1980-1981

Knut Dahl Stamnes, 1982-1983

Gerd Johansen, 1984

Tor Dalen, 1985-1987

Ingen leder i 1988                        Svein Øhlen, 1988-1990

Lillian Ulrichsen, 1989-1990

Svein Øhlen, 1991- 1992              Lillian Ulrichsen, 1991-1993

Bjørg Kålvik, 1993

 

Antall medlemmer i 1979 var 63, 108 medl. i 1980,  115 medl. i 1981, 85 medl. i 1982, 74 medl. i 1983, 80 medl. i 1984,  86 medlemmer i 1986 og 1987, 75  medlemmer i 1988, .

Sandnessjøen hagelag – årsmelding 1979 – medlemsliste- vedtekter