Representantskapsmøte i Hageselskapet Nordland for året 2015

Representantskapsmøte i Hageselskapet Nordland for året 2015

Hageselskapet Nordland holdt representantskapsmøte for året 2015 i Bodø 13. og 14. februar 2016. Horva hagelag ble kåret til årets hagelag i Nordland 2016

Leder Arne Grimstad Blyseth og Nestleder Elisabet Tryggvason fra Horva hagelag
Leder Arne Grimstad Blyseth og Nestleder Elisabet Tryggvason fra Horva hagelag

Til sammen 21 tillitsvalgte deltok på årsmøtet. Årsmøtet ble gjennomført på tradisjonelt vis med festmiddag lørdag kveld.

Horva hagelag ble årets hagelag 2016. I tillegg fikk Rana hagelag hederlig omtale. Eva Forsaa Mikkelsen og Elin Marie Tollefsen Hugaas fra styret delte ut prisene under middagen lørdag.

Thor Sveen
Thor Sveen

I tillegg til årsmøtesakene fikk vi besøk av Thor Sveen. Han er en guru å regne som innen birøkt. Han fortalte om fjellbia, dens liv i kuben og dens fortreffelighet som honningbie i vår landsdel, og som en viktig pollinator for plantene.

Etter valget på årsmøtet og påfølgende styremøte har styret i Hageselskapet Nordland fått følgende sammensetning for 2015:

Mariann Strømdal – leder

Arne Grimstad Blyseth – nestleder

Eva Forsaa Mikkelsen – styremedlem

Solfrid Pedersen – kasserer/styremedlem

Elin Marie Tollefsen Hugaas – sekretær/styremedlem

Eva Forsaa Mikkelsen og Elin Marie T. Hugaas
Hageselskapet Nordland v/ Eva Forsaa Mikkelsen og Elin Marie T. Hugaas