Søndre Meløy hagelag

Søndre Meløy hagelag

Etter å ha vært et aktivt lag i flere år har det ikke lykkes å finne fram til nye personer som ønsker å drive laget. I følge medlemsoversikten er det nå, i 2017, 15 personer som er tilknyttet hagelaget. Ann-Beate Meløysund har sagt seg villig til å stå som kontaktperson, og regionlagsstyret håper at noen vil kjenne seg engasjert nok til å ta et tak slik at vi får laget opp å gå igjen. Interessert?

Nyheter

Besøkshager i Nordland 2019

Besøkshager i Nordland 2019

Her finner du en oversikt over hager som det er mulig å besøke i Nordland. Det er ikke noen definisjon på en

“Hva skjer” i Nordland 2017

“Hva skjer” i Nordland 2017

For åttende gang har jeg samlet program fra dere i lokale hagelag rundt om i fylket, og programmene presenteres i heftet “hva

Kontakter

Funksjon Navn Epost Telefon
Leder Ann-Beate Gransjøen Meløysund annbeategransjoen@yahoo.no 97691081