Leirfjord kommune sin kommuneblomst og -fugl

Leirfjord kommune sin kommuneblomst og -fugl

Etter ide fra Horva hagelag valgte kommunestyret i Leirfjord den 17. desember 2014 Hestehov og Linerle som sin kommuneblomst og -fugl.

Horva hagelag sendte i eget brev forslag til kommunene om å velge kommuneblomst  og -fugl. Leirfjord tok opp ideen, og kommunestyret bestemte i møte den 17. desember 2014  å velge Hestehov og Linerle.

Kriteriene for valg var:

“Kommuneblomsten og -fuglen skal på lik linje med kommunevåpenet kunne være identitetsskapende for kommunen. Et hovedkriterium for valg av kommuneblomst og –fugl er at de representerer et særtrekk ved kommunen. I tillegg bør de være så velkjente at de er lette å identifisere når man ferdes i naturen.”

Begrunnelsen for valg av Hestehov/Leirfivel er:

Leirfjord sin kommuneblomst er Hestehov (latin:Tussilago farfara). Hestehoven er av de første plantene som blomstrer om våren, og har dette navnet etter formen på bladene til blomsten. Andre navn på hestehoven er leirfivel og i Nordland også kalt leirskit/leirsjit. Det viser til at den trives i leirjord, hvor vi finner den på steder som er blottlagt av mennesket, innmark,vei og grøftekanter m.m.

Begrunnelsen for valg av Linerle er:

Leirfjord sin kommunefugl er Linerle (latin:Motacilla alba). Linerla er av de sikre vårtegnene våre. Den kommer om våren og trives i lag med menneskene i kulturlandskapet, hvor den følger oss over hele kommunen der vi bor. Den kalles også vippestjert, hvor den kjennetegnes med den karakteristiske vippingen med halen når den går eller løper langs bakken. På Helgeland har den også tilnavnet møk(k)erdungsiri.

Nedenfor finner du brevet fra Horva hagelag til kommunene, saksframlegget til kommunestyret i Leirfjord og omtale i Helgelands Blad den 18. og 19. desember.

Fylkesblomsten i Nordland er Rødsildre. På wikipedia finnes en oversikt over kommunene i Norge som har valgt sin kommuneblomst.

Linerle 320x240
Linerle
tussilago-farfara-100759_960_720
Hestehov

Brev fra Horva hagelag om kommuneblomst og -fugl

Omtale kommunefugl og -blomst for Leirfjord i Helgelands Blad

Saksframlegg – valg-av-kommuneblomst-og-kommunefugl-for-leirfjord-kommune

Grasrot Plakat Liggende