Julehilsen fra Hageselskapet Nordland.

Julehilsen fra Hageselskapet Nordland.

Kjære hagevenner, lokallagsledere!

Endelig er jeg klar til å gjøre ferdig årets høsthilsen, som etter hvert ble til adventshilsen. Det har vært en travel høst og jeg har begynt på brevet, lagt det bort, og startet på nytt – og på nytt. Når arbeidsdagen har vart både til sju og åtte på kvelden, ja så er motivasjonen til å sitte ut over sene kvelder er ikke lengre like påtrengende som før.

I år som i fjor har det vært en spennende høst for hageselskapet, – får vi beholde grunnstøtten eller må vi arbeide med hagesaken uten eksterne tilskudd? I disse dager blir det sentrale budsjettet avklart. Sender for øvrig en takk til dere som reagerte og sendte hilsen til «sine» politikere. Tror alle henvendelser er viktig.

Rødsildre - Nordland sin fylkesblomst.
Rødsildre – Nordland sin fylkesblomst.

Vi skriver allerede desember og det er gått vel et halvår siden vi møttes i Bodø på årsmøtet. Og vi ser at det er mulig at det blir store endringer i vår organisasjon, Hageselskapet. Noe av det som er påpekt fra hageselskapet sentralt er at en god del av hagelagets regioner ikke fungerer, og det tror jeg nok stemmer. Og det er derfor et forslag via høringsrundene at regions-/fylkesleddet legges ned. Fra vår side i fylkesstyret i Nordland har vi forsøkt å «serve» dere i lokallagene, om det er godt nok er det jo dere som er ute i lokallagene som skal bedømme. Undersøkelsen som de fleste lokallag, også våre lokale hagelag besvarte tidligere i vår, har til sammen gitt grunnlag for et sammendrag. Dette er tolket slik at fylkesleddet/regionleddet ikke fungerer godt nok. Alle fylkesledere har derfor blitt bedt om å gi sentralleddet epostadressene til alle dere lokallagslederne, og nå har dere fått tilsendt direkte fra direktør Tove Berg, det som de fra sentralt hold ønsker at dere, som lokallagsledere skal få. Sist utsendt er et høringsnotat vedrørende «hageselskapet mot fremtiden» – og en ny høringsrunde på samme sak. Denne høringsrunden har nye spørsmålsstillinger gitt på grunnlag av den første runden, samt et arbeid gjort av mix/sammensatte arbeidsgrupper. Jeg oppfordrer dere til å se godt gjennom dette materialet og ønsker at dere forsøker å finne tid til å svare på henvendelsen. Jeg gjør oppmerksom på at det er kort frist på tilbakemelding. Allerede 15. januar.

Jeg kjenner til at enkelte fylkeslag, eks. Rogaland er sterkt imot den nye ordningen hvor fylkeslaget fjernes. Men selv er jeg i tvil. Nordland er et langt og dyrt fylke og reise i, kanskje kan midlene brukes annerledes. Men så spør jeg meg selv, hva med tilhørigheten til en «fjern» organisasjon, hvordan blir den? Og blir den nå så fjern? Kanskje blir det oftere info, nyheter o.l. enn hva vi har klart å formidle fra fylkesleddet? Og så spør jeg meg selv, hvem skal «bestemme» framover, hvordan skal valg foregå til et landsstyre, skal hver og en av oss velge på nett en person vi ikke kjenner, ikke får møte? Eller er dette alt for pessimistiske tanker. Vi vet at noen av oss er villige til å arbeide i og for en organisasjon, mens andre bryr seg lite om organisasjonstilhørighet. Om vi fjerner fylkesleddet som samler oss, om ikke annet en gang for året, trenger vi da å være medlem av en stor organisasjon, kan vi ikke heller ha hageklubber lokalt? Det er mange spørsmål, og jeg kjenner ikke svarene. Men vær med å svar på spørreundersøkelsen, da kommer flest mulig meninger fram. Da kan vi si i etterkant at vi gjorde hva vi kunne for vårt standpunkt – hva det nå enn er. Lykke til med høringssvarene!

Tradisjonen tro var det møte for alle fylkesledere nå i høst. I år deltok ikke undertegnede, men sendte nestleder Arne Blyseth. Dere har fått en orientering om temaene som var drøftet, i utsendt styremøteprotokoll fra vårt møte i oktober. Og apropos styremøter, så har dere nok registrert at vi ikke hatt så mange styremøter i år som tidligere år. Vi er et langt «dyrere» styre nå enn det som har vært i de senere år. Noen av styremedlemmene må benytte fly i forbindelse med møtene, og flere av styremedlemmene må ha overnatting på hotell. Vi forsøker derfor å behandle så mange saker som mulig og holder på fredag kveld fram til «leggetid», for så å begynne ved nitiden på lørdag formiddag. Men det kjennes ikke like «sunt» ut, fordi det er mye som skal behandles og vi ønsker jo at sakene får god behandling, det fortjener «hagesakene» Når vi kan møtes så sjelden så er det er heller ikke like motiverende å være i et organisasjonsstyre.

Senhøsten er årsmøtetid for noen lag, og jeg minner dere om at etter hvert som dere har hatt årsmøter så er det viktig at jeg får oppdatert styremedlemmer. Dere må gjerne sende inn årsmeldingen til meg så snart som mulig etter årsmøtet, og husk regnskapet på være signert av revisor, og den nye aktivitetsplanen tas imot med takk. – Og apropos takk. Det sender jeg til Narvik, Vefsn, Hadnesøy og Indre Salten, som alle har gjort unna årsmøtet sitt og har sendt meg materiale. Det er fint å ha fått en start til hageheftet «hva skjer» En ekstra takk til Vefsn som allerede har sendt meg annonser!!

Også i dette året som har gått har jeg hver måned, med utgangspunkt i hageheftet vårt, fylt ut informasjon om lokallagenes aktiviteter og sendt til Sølvi i hageselskapet. Og det som er fastlagt med dato, klokkeslett, sted og tema, det sørger hun og jeg for at det blir med i Hagetidens grønne kalender. Men det er dette med dato og klokkeslett. Jeg forsøker å minne dere på dette med en utsendt mail fra måned til måned. Dette fordi det er mange aktiviteter som står uten tidspunkt og dato. Men det er ofte vanskelig å få tid for den enkelte å ta tak i det og det skjønner jeg godt. For det er en frivillig aktivitet vi holder på med, og de fleste av oss er i arbeid. Også pensjonister har travle dager, det vet jeg av erfaringJ

Når vi nå snart går over i 2017, så er jeg i gang med arbeidet på årboka. Det er for øvrig flere lokallag som har gått over til å ha årsmøtene etter nyttår, så det betyr at vi nødvendigvis må komme noe lengre ut på nyåret før dere har hageheftet tilgjengelig. Sånn er det bare.

Jeg gjør forresten oppmerksom på at det er en endring i prisene på annonsene i hageheftet i år. Dere har kanskje allerede fanget det opp fra styremøteprotokollen? De minste og helsides annonsen er lik som tidligere, mens halv side er gått opp til kr 1100,- Og til dere lokallag som gav støtte til heftet med kjøp av en side – det er altså samme pris for helsiden, også i 2017 utgaven, kr 2000. Se i årets hefte (2016) hvordan lagene presenterer seg. Trykkeriet vi bruker er positive til å sette sammen deler vi kommer med til en annonseside. Det blir absolutt best resultat om vi lar dem gjøre dette for oss.

Vi har hatt en fantastisk fin, lys og lang høst her i Nordland. Nå har «hverdagen» med snøslaps og blankholka kommet, men jeg trøster meg med at det ikke er lenge for sola snur, og når advent og forberedelsene til julehøytiden er over, så er det tid for hagebøkene.

Og ønskelisten vi da holder på med inneholder langt annet en ønskelistene som nå ligge framfor oss. Og jeg tror at jeg snakker for mange når jeg sier at nyåret ønskes velkommen og at en ny vår er etterlengtet. Det gir oss nye sjanser til å arbeide med jord og planter sammen med humlene og biene, til lyden av fuglene som også er kommet tilbake.

Mvh fra regionlaget/fylkeslaget v/leder Mariann Strømdal, som ønsker dere en fin advent.