“Hva skjer” i Nordland 2017

Til alle hagevenner i Nordland 2017. Alle lesere ønskes et nytt og godt hageår.

For åttende gang har jeg samlet program fra dere i lokale hagelag rundt om i fylket, og programmene presenteres i heftet “hva skjer 2017” som dere nå har fått tilsendt i posten.

Hilsen fra styreleder og direktør i hva skjer 2017 Nordland
Hilsen fra styreleder og direktør i Hageselskapet.

Om du er ny leser av heftet “hva skjer”, så kan jeg fortelle at de lokale hagelagene er en del av Det norske Hageselskap. I heftet vårt er lokallagene presentert. Er du som leser ikke medlem i noe hagelag så langt, så bla i dette heftet for å finne et lokalt hagelag nær deg og meld deg inn! Det er trivelig for oss alle å få kontakt med stadig flere hageinteresserte, og aktivitetene og kontakten med de andre hagelagene gir ofte impulser til egen hage. Du er selvfølgelig også hjertelig velkommen til å delta på de åpne arrangementene som er annonsert selv om du ikke er medlem av et lokallag. Men vi advarer: det er smittsomt! Både det gode humøret og interessen for planter og hage! Vi ser mange trives med å få det til å blomstre og gro rundt seg, og hagefolk kjennetegnes ofte med et godt humør og en glede over å dele med andre.

Ikke la tanker som “jeg har ikke fin nok hage til å være medlem av hageselskapet” eller  “når jeg blir ferdig med hagen skal jeg melde meg inn, eller “jeg har jo bare en liten hageflekk og dessuten vet jeg jo så lite om planter” slå rot. Nettopp du bør delta på våre åpne lokale hagelagsaktiviteter – for der møter du dine likesinnede. De som har hoppet over både de bremseklossene som nevnt over og eventuelt andre hindre!

Til slutt er det på sin plass å takke våre annonsører. Støtten fra dem er medvirkende årsak til at vi kan produsere dette heftet. Flere av dem har vært med fra 2010, og andre har kommet til etter hvert som vi har blitt bedre på å fremheve vårt produkt. For det er kvaliteten  både på heftets utseende, papirkvalitet og fargegjengivelse som blir bemerket fra annonsørenes side. Samt deres mulighet å nå ut i hele Nordland i tillegg til å gi støtte til sitt lokalmiljø.Hva skjer 2017 i Nordland Så støtt våre annonsører!

God lesning. Med hilsen fra lederen i Nordland

NB. Husk at dette heftet alltid bør ligge i veska di, eller i bilen. Da har du lett tilgjengelig informasjon om hele fylkets lokallagsaktiviteter når du er ute på tur i vår vakre landsdel. Og telefonnummer og adresser på stort sett alle lag. Bruk heftet aktivt, og støtt opp om våre annonsører.