“Hva skjer” i Nordland 2016

“Hva skjer” i Nordland 2016

Nordland sitt hagehefte "Hva skjer" 2016 er nå ferdig. Alle medlemmene i Det norske hageselskap i vårt fylke vil få dette tilsendt i løpet av uke 8.

Hageheftet viser mangfoldet av aktiviteter med aktuell informasjon om hage og grønt nærmiljø. Det er aktiviteter for store og små, både ute og inne i hele fylket, fra lengst sør i fylket og helt til Troms-grensa.

Det er en spennende hobby å drive med hage. I tillegg bidrar det positivt til vår fysiske og mentale helse, samtidig som det hjelper oss å forstå og ha respekt for sammenhengene i naturen. Hageselskapets prosjekter “summende hager” og “bie elsker blomst” har hatt fokus på og viser hvor fasinerende, viktig og sammensatt samspillet i naturen virkelig er. Vi oppfordrer derfor alle å delta på og støtte opp om arrangementene i ditt og andres hagelag. Inviter gjerne venner og andre bekjente med på arrangementene, gjerne også som nye medlemmer i Hageselskapet og dermed også som medlem av ditt lokale hagelag.

Heftet er dessuten nyttig å ha med deg når du er ute og reiser. Da har du lett tilgjengelig informasjon om hele fylkets lokallagsaktiviteter når du er ute på tur i vår vakre landsdel. Telefonnummer og adresser finnes på stort sett alle hagelag. Bruk derfor heftet aktivt når du får det, og støtt også opp om våre annonsører.

Vi vil takke hagelagene og deres tillitsvalgte for det engasjementet og arbeidet de legger ned i å skape det antall og mangfold i aktiviter som dere vil bli presentert i “Hva skjer” 2016.

Vi ønsker alle et riktig godt hageår!