Hageselskapet Nordland

Hageselskapet Nordland

Hageselskapet Nordland er en av nitten regionavdelinger i Det norske hageselskap og fungerer som bindeledd mellom hagelagene og Hageselskapet sentralt. Foto: Asgeir Helgestad/Artic Light AS - Visitnorway.com

Hageselskapet Nordland ble etablert i 1968. I Nordland er så mange som til sammen rundt 1200 medlemmer knyttet til 24 lokale hagelag.

Nordland er et langstrakt fylke med Brønnøy hagelag i sør til Sortland og Narvik hagelag i nord. Aktiviteten er mangfoldig, og bidrar til at hagegleden er økende i fylket. Som medlem  i Det norske hageselskap blir du også medlem i ditt lokale hagelag. Noen av hagelagene er også aktive på facebook. Se gjerne etter oss der.

Hageselskapet utgir hvert år heftet “Hva skjer”, med oversikt over all aktiviteten til hagelagene i Nordland. I menyen over finner du ditt lokale hagelag, med informasjon om aktiviteter i de ulike lagene samt deres kontaktpersoner. Vi ønsker alltid flere nye medlemmer, så meld deg gjerne inn i det gode grønne fellesskapet!

hs_logo_nordlandKontakt

Leder

Arne J. Grimstad Blyseth,  arne.blyseth@hotmail.no, Tlf 918 26 956.

Sekretær

Merethe Ersvik, ersvik@gmail.com, Tlf 975 61 729.

Kasserer

Solfrid Pedersen, petrped@frisurf.no, Tlf 994 68 288.

Styremedlem

Gørill Braathen, gorill@jm-as.no, tilf 480 29 902.

Elin Marie Tollefsen Hugaas, elin.marie.hugaas@vefsn.kommune.no, Tlf 901 75 987.