Hageselskapet Nordland 50 års jubileum 2018

Hageselskapet Nordland 50 års jubileum 2018

I Det Norske Hageselskap sin jubileumsbok, som ble utgitt i 1984, kan vi lese at landets landbrukssjefer var samlet på Hønefoss i 1966. Et av temaene som ble diskutert var at alle fylkene burde bli representert med et fylkeslag i Hageselskapet. Og for å forenkle framstillingen av saken så "fikk landbrukssjefene i oppgave å dra hjem til sine fylker og bidra til at det ble en realitet". Kanskje var dette årsaken til at Nordland Fylkeshagelag ble stiftet i et konstituerende møte på Fauske den 10. februar i 1968.

Jubileumsskrift: 50 års Jubileum – Hageselskapet Nordland  av Mariann Strømdal.

Møteprotokollen forteller at det var fylkesgartner Ivar Amdal som tok initiativ til dette møtet. Det går også fram av protokollen at fylkeslandbrukssjefen gir fylkeshagelaget fast sekretariat ved fylkesgartnerens kontor.

Deltakere på stiftelsesmøtet var i tillegg til fylkesgartner Ivar Amdal og fylkeshagearkitekt Oddlaug Brunvoll: Mo og Omegn hagelag v/Arvid Jakobsen og Olga Thorseth, Lødingen hagelag v/ Karl Moland, Narvik og Omegn hagelag v/ Hj. Hjelle og Erling Hanssen, Fauske hagelag v/ Aud Skålvold, Eivind Mohus og Roald Søraunet, Bodø og Bodin hagelag v/ Øivind Østensen og Fritz Nystad.

Oddlaug Brunvoll ble valgt til formann for fylkeslagets første styre, hvor kasserer og sekretær ble fylkesgartner Henry Berg. Øvrige medlemmer ble Hjalmar Hjelle, Arvid Jakobsen og Øivind Østensen.

Oversikt over ledere i Hageselskapet Nordland gjennom 50 år:

Oddlaug Brunvoll 1968-1973 Fylkeshagearkitekt Nordland
Fritz Nystad 1974-1975 Bodø og Bodin hagelag
Per J. Olsen 1976-1978 Narvik og Omegn hagelag
Arvid H. Jacobsen 1979-1984 Mo og Omegn hagelag
Hermod Høwe 1985-1987 Sortland hagelag
Hermann Bernhoff 1988-1990 Nordre Meløy hagelag
Wenny Havn 1991-1992 Brønnøy hagelag
Harald Jensen 1993-1995 Leirfjord hagelag
Erlend Langseth 1996-1999 Nesna hagelag
Gisle Gaare 2000-2002 Bodø hagelag
Hermod Høwe 2003-2005 Sortland hagelag
Eva Forså Mikkelsen 2006 Narvik og Omegn hagelag
Harald Jensen 2007 Rana hagelag
Eva Forså Mikkelsen 2008 Narvik og Omegn hagelag
Mariann Strømdal 2009-2016 Indre Salten hagelag
Arne Grimstad Blyseth 2017- Horva hagelag