Årsprogram Narvik og omegn hagelag 2020

Narvik og Omegn hagelag ønsker velkommen til et nytt trivelig hageår, 2020.

Program for sesongen 2020

FEBRUAR

Onsdag19. NAV kantina kl19:00

Frøbytte/salg av frø

Vi får besøk av Magnar Aspaker som viser bilder og selger frø fra egen hage-

MARS

Onsdag 25. – NAV kantina kl 19:00

Dyrk din egen potet

Vi får besøk av Ingrid Myrstad fra Norsk landbruksrådgivning

APRIL

Onsdag 22. – NAV kantina kl 19:00

Hagepraten – vi deler erfaringer

MAI

Onsdag 27. – NAV kantina kl 19:00

Nyttegjøring av naturens vekster

Vi får besøk av kokk Vegard Stormo

Dugnad i oldemorhagen – 18. og 19.

JUNI

Torsdag 4.. – Hagen ved Ofoten museum kl 18:00

Planteloppemarked

Lørdag 6 – søndag 7. – Medlemstur – UNDER PLANLEGGING

JULI

Hagevandringer: 1. juli, 8. juli, 15. juli og 22. juli

OKTOBER 

Onsdag 21. – NAV kantina kl 19:00      

Årsmøte

NOVEMBER

Onsdag 25. – NAV kantina kl 19:00      

Vi lager juledekorasjoner

 

Vi gjør oppmerksom på at det kan bli foretatt endringer. Datoer og klokkeslett kan også bli endret. Vi vil sende mail og annonsere på vår facebook side.

Ta kontakt med en av oss i styret dersom du har spørsmål. Styret i Narvik og Omegn hagelag ser frem til trivelige stunder sammen med våre medlemmer og andre hageinteresserte.