Årsmøte Horva hagelag hageåret 2015

Årsmøte Horva hagelag hageåret 2015

Horva hagelag avholder årsmøte tirsdag den 17. november 2015.

Horva hagelag avholder årsmøte tirsdag den 17. november 2015.


Dønnes Gård i Dønna kommune har en historie som går vel 800 år tilbake i tid, og har hatt stor betydning for utviklingen av landbruket i Norge og hagekulturen i Nord-Norge. Gården eies og drives av hagelagsmedlem Tone Andersen og Jens Andreas Carlsen. Dønnes gård er tildelt Norsk Kulturarvs kvalitetsmerke, ‘Olavsrosa’, og blir tildelt anlegg/miljø med stor betydning for den norske kulturarven. De er også tildelt Bygdeutviklingsprisen for Nordland 2015. Foto: Dønnes gård.

Medlemmene er innkalt til årsmøtet.

Sted: Rødstua, Leland i Leirfjord.

Tid: Tirsdag 17. november kl. 19.00.

Saksliste:

Sak 1. Godkjennelse av innkallingen og sakslista.

Sak 2. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen.

Sak 3. Årsmelding for 2015.

Sak 4. Regnskap for 2015.

Sak 5. Aktivitetsplan for 2016.

Sak 6. Valg. Følgende skal velges:

– Leder for ett år.

– 2 styremedlemmer for to år.

– 1 varamedlem til styret for to år.

– 1 varamedlem til styret for ett år.

– 2 revisorer.

– Valgkomite.

– 1 utsending til fylkeslagets årsmøte i tillegg til leder.

Sak 7. Innkomne saker

Kaffe, mat/kaker og loddsalg. Medlemmene oppfordres til å ta med kake eller påsmurtmat, og/eller gevinst til loddsalget.

Med hilsen Gunnar Breimo, leder.

Sandnessjøen, november 2015.

 

Aktivitetsplan Horva hagelag 2016

Innkalling årsmøte horva hagelag 2015

Regnskap Horva hagelag 2015

Årsmelding horva hagelag 2015