Adventshilsen fra lederen i Nordland.

For sjuende gang sender jeg en høsthilsen som leder i Hageselskapet Nordland. Ett år har gått, siden forrige brev og mye har skjedd med hagesaken både i lokallag, og sentralt. Og nok en gang ble denne høsthilsen ferdig litt nærmere desember enn planlagt, men nå håper jeg at tiden står meg bi og at jeg får sendt dette ut til dere før adventstiden.

I år som i fjor har det vært en spennende høst for hageselskapet, – får vi beholde grunnstøtten eller må vi arbeide med hagesaken uten eksterne tilskudd? I direktørens hilsen som dere nå har fått videresendt fra meg så ser dere at det gikk bra også denne gang. Og takk til dere som reagerte og sendte hilsen til «sine» politikere. Tror alle henvendelser er viktig.

Nye endringer i hageselskapet er at det på representantskapet i april i år ble bestemt at årsmøtet sentralt skal gjennomføres annet hvert år. Andre organisasjoner gjør og det, så jeg regner med at det kommer til å gå seg til etter hvert. Dette er et ledd i å spare midler. Protokoll fra samlingen i april skal dere ha fått tilsendt. Dere skal ha fått tilsendt alle sentrale protokoller. Jeg gjør for øvrig også oppmerksom på at de også ligger på bakhagen. Jeg anbefaler dere å lese gjennom disse. Selv om ikke alle saker er like godt omtalt med bakgrunn før behandling og vedtak, så gir det likevel en grei informasjon om hva som sentralleddet tenker – og gjør.

Fremdeles er det møte for alle fylkesledere på høsten. Jeg var på Gardemoen i oktober, og vi ble presentert for den store undersøkelsen som ble gjort i høst. Ikke alle lokallag fikk undersøkelsen tilsendt. Det viser seg at noen lag var ikke oppdatert i den sentrale oversikten, noen mailadresser er gamle, og nye er ikke varslet, samt at noen adresser rett og slett var feil stavet. Men de var likevel fornøyd med deltakelsen og svarene gir noen pekepinner. Dere kan finne det vi ble presentert for på bakhagen. Selve undersøkelsen må åpnes i PowerPoint. Dere finner den under «Presentasjon av spørsmål med faste svaralternativer» Det skal nå opprettes grupper som skal gå gjennom disse svarene og gruppene blir bestående av representanter fra hele organisasjonen.

En annen sak som ble nevnt på fylkesledersamlingen kom fra avdelingssjef Tron Hirsti. Det var kommet signaler fra bevilgende myndigheter at de ville gjerne se mer til aktivitetsnivået i fylker og lokallag. Derfor er det nå mer enn tidligere viktig at alle lokallag sender inn årsmeldinger og regnskap. I årsmeldingen må vi gjerne være detaljerte og sette inn hvor mange timer dugnad og lignende vi bruker ved aktivitetene våre. Har dere gjort ferdig årsmeldingen for 2015 uten denne type detaljer, så tenk ikke på det for i år, men husk det fremover. Det kan komme godt med. Det er fylkeslaget som skal samle inn årsmelding og regnskap slik som tidligere, og sende alt til sentralt. De ønsker dette tilsendt i mapper fra hvert fylke. Om dere pleier å sende i papirutgave, så fortsett med det så lenge det er behov, så sørger undertegnede for at det blir skannet og sendt sammen med det andre. Tilbudet tilbake fra Tron er at han samler sammen alle regnskapene, og sender et samlet krav om momskompensasjon. Så slipper det enkelte laget dette arbeidet. Altså, det vi behøver å gjøre er å sette opp lagets regnskap – akkurat slik som tidligere, få det revidert, og underskrevet av revisor og sende regnskapet sammen med årsmeldinger m.m. til undertegnede. Ut på våren sender så fylkeslaget alt samlet til Tron.

Når det er endringer i en organisasjon og vedtektene sentralt, så gjør det at fylkeslag og etter hvert også lokallag må ta opp vedtektene sine til behandling. Det beregner vi å gjøre nå på årsmøtet vårt i fylkeslaget. Først og fremst fordi det er vedtatt at det ikke lengre heter fylkeslag, men regionlag. Så forslag til nye vedtekter vil bli sendt ut. Finnmark fylkeslag har valgt å følge sentralleddet med å ha et årsmøte annet hvert år, men vi treffes så sjelden her i dette lange fylket, så vi bør kanskje holde godt på det vi har? Jeg minner på om at vi har satt tidspunktet for årsmøtet en måned tidligere enn før, dette fordi at fra sentralt ønskes det at fylkene og lokallag fortest mulig kommer inn «i en ny vane» Dere vi motta formell innkalling til årsmøtet etter hvert.

Gjennom dette året har jeg hver måned fylt ut informasjon om lokallagenes aktiviteter og sendt til Sølvi i hageselskapet som sørger for at vi blir med i Hagetidens grønne kalender. Mens jeg holder på med det blir jeg minnet på om det enkelte lags aktiviteter. Det er alltid interessant å se hva de andre lagene holder på med. Og jeg tror at aktivitetene i lagene er en medvirkende årsak til at vi også dette året har hatt en fremgang i medlemstallet i fylket vårt. Nå er det også andre fylker som går fram. Det er gledelig at vi ser en framgang på landsbasis for andre året på rad.

Også dette året 2015, har vi gitt ut heftet «Hva skjer” og jeg vil gjerne takke dere for at dere er med å står på for å få dette til. Jeg har nå bestilt tilbud fra trykkeri, avtalt antall i levering av omslagssider for 2016 fra sentralt, og er så smått i gang med å planlegge neste års arbeid som starter for fullt i nyttårshelgen! Det kommer en oversikt og frister etter hvert. Jeg takker Hadnesøy hagelag som allerede har sendt meg aktivitetslista for 2016, men jeg retter også en stor takk til Narvik hagelag og Indre Salten hagelag som allerede har sendt inn årsrapport, regnskap og årsmøtereferat. Begge disse lagene har også sendt en foreløpig aktivitetsplan for 2016. Flott å kunne ha noe å begynne å arbeide med. Så vent ikke med å sende meg ting før «alt er ferdig» fordi jeg legger inn i hageheftet for 2016 etter hvert som jeg får stoff. Det det sparer meg for panikkarbeid like før utgivelsen. Alt som jeg får tilsendt før jul legges klart i arkivhylla, som heter «SUPERT»☺

Jeg gjør forresten oppmerksom på at det ikke er noen endring i prisene på annonsene i hageheftet i år heller. Og husker dere fra årsmøtet vårt i mars at vi snakket om at fylkeslaget mister støtten til porto fra fylkesmannen fra neste år? Og at vi utfordrer lokallag til å kjøpe en annonse selv? Vefsn, Tverlandet og Bodø har gjort dette i flere år. Tenk gjennom om dere vil bidra. En hel side koster kr 2000, en halv side koster kr 950,- Se i årets hefte hvordan de tre lagene presenterer seg. Trykkeriet vi bruker er positive til å sette sammen deler vi kommer med til en annonseside. Det blir absolutt best resultat om vi lar dem gjøre dette for oss.

Om dere har endringer i lagene etter årsmøtene, så husk å send endringer så snart som mulig slik at vi kan sende informasjon til rette vedkommende. Undertegnede har for øvrig nå gått inn som leder i mitt lokale lag. Og det innebærer at jeg nå gjør alvor av å tre ut som leder av fylkeslaget. Jeg ber dere positivt møte valgkomiteens henvendelser, med å foreslå kandidater til vervene, som skal fylles ved årsmøtet i midten av februar. Husk at det er lokallaget (styret) som foreslår medlemmer fra eget lag eller fra andre lokallags medlemmer som en mener kan bidra.

I programheftet «Hva Skjer» ser jeg at flere lag avslutter sine aktiviteter nå i månedsskiftet og vi kan alle se tilbake på et aktivt hageår. Kanskje ble ikke været slik som vi ønsket, og det vi sådde eller plantet av nyheter ble ikke slik vi trodde, men husk det kommer snart en ny vår med nye sjanser! En trivelig venninne minnet meg på her om dagen, at nå er det mindre enn en måned til sola snur.☺ Så folkens, våren er ikke langt unna.

Mvh fra fylkeslaget v/leder Mariann Strømdal, som ønsker dere en fin advent.