Velkommen til inspirasjonsdag for hagelagene på Scandic Hell på Stjørdal 25.02.

Velkommen til inspirasjonsdag for hagelagene på Scandic Hell på Stjørdal 25.02.

Sett av datoen 25.02 til en spennende dag sammen med hagevenner. Vedlagt finner du program for dagen. Hagelagene kan melde på så mange de vil innen 21. 02. til Anne-Lise R. Arntsen mobil 95725911, anne-lise.arntsen@hotmail.com

Velkommen til Inspirasjonsdag i Stjørdal på Scandic Hell 25.02. 2017 (program)

Snart blomstrer klosterklokkene.
Snart blomstrer klosterklokkene og snøklokkene!