Takk til Anne-Lise R. Arntsen for lang innsats i Hageselskapet

På årsmøtet til Hageselskapet i Nord-Trøndelag takket Anne-Lise R. Arntsen for seg etter mange år i Hageselskapet. Her er takketalen som kort oppsummerer Anne-Lise sine år med frivillig arbeid for økt hageglede og hagekunnskap rundt omkring i Nord-Trøndelag og i landet vårt.

Årsmøtet i Hageselskapet i Nord-Trøndelag 2018

 

Kjære Anne-Lise

Etter til sammen 17 år i fylkesstyret i Hageselskapet i Nord-Trøndelag har du nå sagt at du ønsker å tre ut og overlate plassen til andre. Du har uten tvil vært en bærende kraft i organisasjonen i fylket vårt de til sammen 15 årene du har vært leder. Før jeg sier mer om dine meritter har jeg lyst til å sette det frivillige arbeidet du har gjort inn i en større sammenheng.

Statistikken viser at det er 67% av Norges befolkning som har bidratt til frivillig arbeid det siste året, altså i 2017. Av dem er det omtrent 10% som har arbeidet over 10 timer i måneden.
I sum utgjør frivillig arbeid omtrent 150.000 årsverk, dette inkluderer både lønnet og ulønnet innsats. Statens bidrag til frivilligheten er 27,5 milliarder, mens verdiskapningen, altså de vi får igjen for de pengene er 125 milliarder samt positive effekter i folkehelse, demokrati og livskvalitet.

Forskning viser at frivillig arbeid gir bedre helse og god terapi ved at man kommer seg ut og får noen å snakke med. Den samme forskningen viser også at det er spesielt mennesker over 40 år og opp til over 80 årene som har en mentalt og fysisk helsegevinst ved å delta i frivillig arbeid.
De som aldri tidligere har gjort frivillig arbeid rapporterer om et lavere nivå av lykke. Undersøkelsen konkluderer med at når vi er sammen om aktivitet og felles interesser, utveksler kunnskap, utvikler nettverk, informasjon og vennskap fører dette til økt helse på flere områder.

Hvorfor nevner jeg dette når jeg egentlig skal snakke om dine år i Hageselskapet Anne – Lise? Jo, fordi det ikke alltid er lett å se det store bildet i hva vi vi holder på med. Vi tar jo bare på oss noen verv, vi har noen møter, vi drar på turer eller åpner hagen vår for besøkende. På makronivå skaper vi altså god helse og vi øker verdiskapingen og det viktige båndet mellom mennesker utvikles og styrkes. Dette har altså du Anne – Lise bidratt til i meget stor grad, og du sier det også selv i den oppsummeringen som jeg ba deg skrive; «det aller viktigste har vært møtet med alle de fantastiske hagemenneskene, som har formidlet en enorm glede over å stelle med alt som vokser og gror. De har gitt meg enormt mye glede, inspirasjon og kunnskap, som jeg har med meg for bestandig».

Du starta med verv i lokallaget ditt, Hageselskapet Ottersøy og omegn i 1984. Du starta som studieleder, og du var leder i to perioder, til sammen 11 år. Du hadde noen hjertesaker som du har arbeidet for i mange år. Det ene var Barnas hageselskap som du fortsatt er voksenkontakt for. I Barnas hageselskap lærer de om organisasjonsarbeid, hvordan man kan dyrke økologisk mat og blomster, hvordan vi kan høste fra naturen og hvordan vi tar vare på mangfoldet i naturen.
En annen av dine hjertesaker var arbeidet med å redde den røde vannliljen fra å dø ut. Rød vannlilje er kommunevåpenet i Nærøy.
Gjennom arbeidet i lokallaget har du etablert og fulgt opp sansehagen på Bo og behandlingssentret på Kolvereid, og du har laget arrangement med hagefagelige tema som medlemmene har ønsket seg.

I 1992 kom du inn i fylkesstyret som studieleder, og den rollen hadde du i to år før du ble valgt som leder. Du fungerte som leder fra 1995 til 2002 og fra 2010 til i år, – det blir 15 år i fylkesstyret og 6 år i lokallaget som leder.
Når jeg ber deg si litt om hva jobben har gått ut på, sier du at det har vært viktig å være tilgjengelig for lokallagene på telefon og mail, og at du har prioritert å svare raskt. Du har arbeidet for å få til heftet «Hva skjer» hvert år.
Du har også bidratt til å få til litt heder og blest til Nord-Trønderske hager gjennom at du har jobba for at utmerkelser har landet hos oss. Blant annet så har Hagekulturprisen har gått til Nord-Trøndelag i 1991, 2000, 2002, 2005, 2007, 2012, 2013 og 2015. Norges hagelag ble kåret i Nord-Trøndelag 1997, 2001, 2007 og 2015.

Du har også vært med i arbeidsprosessen når «Hageselskapet mot framtiden» har blitt utarbeidet både på fylkesplan og landsplan. Dette arbeidet foregikk mellom 2015 og 2017, og målet var å tilpasse Hageselskapet til dagens og morgendagens krav og behov. På representantskapsmøtet i mai 2017 ble forslaget til omorganisering av Hagelselskapet, med blant annet nedlegging av fylkeslagene, nedstemt. Dette var noe du uttrykker skuffelse over.

Det har blitt laget en handlingsplan mot fremmede, skadelige arter i Nord-Trøndelag, og dette arbeidet har du også bidratt til. Dette ble det jobba med fra 2012 til 2015, og planen ble gitt ut i april 2015. Du bidrog også til oppfølging av planen ved at du var med og arrangerte fremmedartdager i hele fylket, og fulgte opp ved å sette temaet på dagsorden på inspirasjonsdager og årsmøter.
På lista over ting du har bidratt til, er å arrangere Hagemesse på Kolvereid i 1999 i lag med lokallagene Ottersøy og omegn, Rørvik og omegn, Folla og Ytre Vikna.

Anne – Lise, – du har også hatt verv sentralt, altså i det Norske Hageselskap. Fra 2003 til 2004 var du styremedlem i landsstyret, fra 2004 til 2008 nestleder. I tiden som nestleder ledet du et utvalg som utviklet konseptet «Barnas Hageselskap» på landsplan.
Du har også sittet i valgkomiteen to ganger.

Det som du selv framhever som viktigst i perioden med verv på landsplan var arbeidet med å få på plass Barnas hageselskap i Norge. Det ble etablert på landsplan i 2006, men måtte legges ned i 2009 på grunn av dårlig økonomi. Dette var en nedtur for deg, fordi det var noe du hadde jobba mye med, og resultatet er at det nå er lag bare i Olterdal i Rogaland og et i Ottersøy.

En annen oppgave du hadde i landsstyret var oppfølging av fadderlagene og organisasjonsopplæring.

I tillegg til alt dette som du har gjort i regi av hagelaget på tre plan, har du også åpnet din private hage for besøk, og vi vet at du har bred og god kunnskap om planter og plantestell, enten det er spiselig eller vakkert å se på.

Anne – Lise, men belegg i forskning kan vi si at du har bidratt til mye god folkehelse og glede gjennom arbeidet du har laget ned for Hageselskapet. Vi vet at du har mange oppgaver framfor deg i lokalsamfunnet, og jeg tror du fremdeles vil bli å finne i ditt lokale hagelag eller om noen vil besøke hagen din.

På vegne av årsmøtet vil jeg takke deg for den lange og gode innsatsen du har lagt ned for Hageselskapet.

29. september 2018

Marna G.N. Ramsøy