Steinkjer Hagelag ble Årets hagelag i Nord-Trøndelag

Steinkjer Hagelag ble Årets hagelag i Nord-Trøndelag

Steinkjer Hagelag har hatt et variert program gjennom hele året. Laget bruker hjemmesiden til Hageselskapet og Facebook aktivt. De bruker lokale media for å sette fokus på hageglede. Arrangement med mange besøkende har bidratt til å gjøre hagelaget kjent. For dette arbeidet har Steinkjer hagelag mottatt prisen "Årets hagelag" fra Nord-Trøndelag Hageselskap.

Begrunnelsen for prisen:

Utvalget mener at Steinkjer Hagelag gjør seg fortjent til årets hagelag fordi de har hatt et aktivt styre som har planlagt og gjennomført 8 medlemsmøter og 12 andre arrangement. De har hatt en økning i medlemstallet i 2017, noe som delvis skyldes sammenslåing med nabolag, men de har også vervet nye medlemmer.

Steinkjer hagelag benytter seg av hjemmesiden til Hageselskapet, facebook og e-post for å bekjentgjøre arrangementene. De har også brukt lokale medier for å få omtale og reportasjer fra arrangementene. Oppmøtet på aktivitetene har vært bra på de fleste arrangement. Ved hagelagts deltakelse i “Hagen i Holtaunet” Plantemarked Midt-Norge var det ca 400 besøkende. Det hele toppet seg da hagelaget i samarbeid med Mære Landbruksskole arrangerte “Åpen skole”, da møtte hele 1500 personer.

Steinkjer Hagelag har hatt et variert program gjennom hele året; hagekaffe, kurs, medlemsmøte med foredrag og hagevandring er noen eksempel.

Ved å være med på “Åpen skole”, deltakelse i Friluftslivets dag og dugnad i sansehagen viser de et engasjement for å fremme hageglede både hos unge og gamle.

Laget har deltatt på fylkesavdelingens årsmøte og inspirasjonsdag.

GRATULERER TIL STEINKJER HAGELAG MED PRISEN “ÅRETS HAGELAG 2018”