Vuku hagelag

Nyheter

Kontakter

Funksjon Navn Epost Telefon
Leder Peter Daniel Aune pda@levanger.kommune.no 93058982
Nestleder Inger Lise Bragstad ilbragstad@gmail.com
Styremedlem Toril Hjelde vesthellan@gmail.com 40498558
Sekretær Signe Liff sgli@verdal.kommune.no 90840636
Varamedlem Karl-Peder Sjømæling sjomaling@gmail.com 93251605
Varamedlem Atle Ottermo atlot@trondelagfylke.no 41446494
Styremedlem Stig Tronsmo stigrtronsmo@gmail.com 99223521