Grong hagelag

Nyheter

Kontakter

Funksjon Navn Epost Telefon
Leder Trude Gravseth gravs@online.no 99 37 99 95
Sekretær Elisabeth Skarland eskarland@gmail.com 41618663
Nestleder Monica Sørensen monica.cus@hotmail.com 47235929
Kasserer Endre Aalberg endreaa@online.no 91832765
Styremedlem Margrete Inderberg minderberg@hotmail.com 91512259