Foredragsturne Gerben Tjeerdsma i Trøndelag

Foredragsturne Gerben Tjeerdsma i Trøndelag

Hageselskapet i Nord-Trøndelag har i lag med lokallaga invitert den svensk – nederlandske gartneren Gerben Tjeerdsma til vårt område. Den 8. april kommer han til Krekling Grendehus i Folla, den 9. april til Brede Samfunnshus på Snåsa, den 10. april til Kjerkstu ved Sakshaug kirke i Inderøy og den 11. april til Lokstallen i Stjørdal. Alle arrangement starter kl 19.00.

Temaet for Gerben sine foredrag er «Løken og knollens verden». Etter foredraget vil det bli mulighet til å kjøpe ulike vekster som Gerben har med fra den Gerbianska Trädgården i Mölnlycke i Sverige.

Gerben har studert økologisk hagebruk ved Fosen Folkehøgskole, og har vært i Norge og holdt foredrag flere ganger, han kjenner således godt til det Trønderske klimaet.

Den Gerbianska Trädgården ble grunnlagt i 2005 av den nederlandske gartneren Gerben Tjeerdsma. Gerben har arbeidet 17 år i den Botaniske hagen i Gøteborg. Fra sommeren 2008 til høsten 2015 arbeidet Gerben som gartner i Universeum i Göteborg. Nå satser han alt på sin bedrift Gerbianska Trädgården.

I den Botaniske hagen har han vært delaktig i mange større prosjekt. I klippehagen, som for eksempel Europa-avdelingen med fosser, Flora Helenica samt torvpartiet i skyggeaktige Asia. Videre har han ansvaret for grovstein-anlegget som er Nordens største anlegg i sitt slag. På Universeum hadde han ansvar for vekstene i regnskogen og vannveiene.

Gjennom årene har det blitt flere reiser verden over som har blitt dokumentert med mange bilder. Erfaringene vil han nå dele med oss i sine foredrag.