Tillitsvalgtsamling/årsmøte lørdag 28. og søndag 29. mars 2020

Tillitsvalgtsamling/årsmøte lørdag 28. og søndag 29. mars 2020

Alle hagelaga i Møre og Romsdal inviteres til kombinert tillitsvalgtsamling og årsmøte siste helga i mars 2020 på Vestnes Fjordhotell. Vi håper at alle laga møter med to representanter hver. Det er viktig at hvert lag stiller med pc og medlemsnr. i Hageselskapet for innlogging på hjemmesidene.

Innkalling og program for tillitsvalgtsamling/årsmøte lørdag 28. og søndag 29.mars 2020 på Vestnes Fjordhotell
Lørdag 28. mars
1200 – 1230 Lunsj
12.30 – 1430 Faglig innslag ved Dordi Anne og Sander Hyldbakk om
– Styrearbeid
– Hjemmesiden til Hageselskapet, hvordan bruke og publisere
NB ta med pc og medlemsnr for innlogging på hageselskapets hjemmeside
1430 – 1445 Pause med loddsalg
1445 – 1515 Sommerfuglen og mennesket, Nina Elisabeth Bøe
1515 – 1530 Pause m/forfriskninger og loddsalg
1530 – 1600 Parsellhagen og «Levende Vågen», Kristiansund hagelag
1600 – 1615 Pause med loddsalg og trekning
1615 – 1700 Årets hagelag i Norge 2019 Vestnes hagelag.
Presentasjon ved Aud Sissel Løvoll Souranta og Tove Merete Kolberg
1900 Middag

Søndag 30. mars
0930 – 11.30 Årsmøte med følgende saker
Opprop
Valg av møteleder
Valg av referent og to til å underskrive protokollen
Valg av tellekorps
Godkjenning av innkalling og sakliste
Årsmelding 2018 – 2019
Regnskap 2018 – 2019
Valg
Arbeidsplan og budsjett 2020

1130 – 1200 Avslutning, oppsummering
1200 Lunsj og hjemreise
Påmelding skjer til leder på Mail  svein.kongshaug@gmail.com    innen søndag 1. mars 2020
Fylkeshagelaget dekker alle utgifter i forbindelse med selve arrangementet for inntil 2 deltakere pr. hagelag. Lokallagene dekker selv reiseutgifter.

Velkommen!
Svein Kongshaug
Styreleder region Møre og Romsdal