Skvalderkålen 2019

Skvalderkålen 2019

I dag blir Skvalderkålen - vårt medlemsblad - sendt ut pr. e-post til våre medlemmer. Her finner du omtale av alle årets aktiviteter. Ikke alt er helt klart enda men det meste er på plass. Oppdateringer blir kunngjort på vår hjemmeside molde.hagelag.no etter hvert så følg med.

Da er vi i gang med det nye hageåret 2019. I skrivende stund er det midtvinters, men de første frøene for sommerblomster og andre langtidsvekster er alt sådd i druebeger og satt så lyst som mulig.

Vi har forsøkt å satt opp et sammensatt program for året med foredrag, kurs og verksteder. Vi forsøker å tilstrebe varierte tema som imøtekommer en spennvidde av ønsker, fra de som er interessert i nytteplanter og miljøvennlig dyrking – til de som er interessert i blomster og de mer estetiske sidene ved hagestell og hagekultur.

I Molde og Omegn Hagelag må vi forsøke å fange opp interesse-trender i tiden og komme med interessante tilbud som matcher dette. Vi er inne i en grønn bølge der vi registrerer stor interesser for å dyrke egne grønsaker og frukt på miljøvennlige og bærekraftige måter.

Maria Berg Hestad vil også i år ha et foredrag under Klimafestivalen om selvforsyning på eneboligtomt. I år har får vi besøk av forfatteren av Jordboka, Dag Jørund Lønning med tema om det fantastiske livet som ligger under føttene våre, og som vi bør skjøtte på en mer miljøvennlig måte. Dette foredraget gjennomfører vi i samarbeid med landbruksorganisasjonene Norges Bondelag og Bonde- og Småbrukarlaget. Vi har også satt opp et tema med Cottage Gardening ved Helen Fredholm, her er det mye å hente for blomsterelskere.

Det er noen aktiviteter som har mer “verksted” karakter, slik som såkveld, dugnad i sansehagen og suppekokekveld. Vi har stand på innflytterdagen. For mange er kanskje planteloppemarkedet helt i slutten av mai den mest kjente aktiviteten, og den som samler mest folk.

Vi har også en kjøkkenhage i Holmarka som vi forsøker å aktivisere flyktninger til å engasjere seg i. Her trenger vi flere frivillige som kan hjelpe til med det praktiske.

Til slutt vil jeg takke alle nye som har meldt seg til å gjøre en innsats og til alle dere som har stilt opp for hagelaget i mange år! Har du tid til overs, tar vi gjerne imot en hjelpende hand i avvikling av våre arrangement. Styret er glad for det høye medlemstallet i Molde og håper at alle våre medlemmer og hagevenner finner kurs og arrangement som trigger nysgjerrigheten også i 2019.

Martin Hauge, leder

Hele bladet kan du lese her…Skvalderkålen 2019