Nytt Styre i Averøy 2017

Styre Averøy

Leder Svein Kongshaug,Kvernesveien 682,6531 Averøy,97594460, ( svein.kongshaug@gmail.com )

Nestleder Liv Øksenvåg Jansen Bremsnes,6530 Averøy , 47400420 ,(liv.ohrvik@hotmail.com )

Kasserer Aud Solli.Gammelveien 21.6530 Averøy,93059839, (aud@holsetstuen.no)

Nettansvarlig/Annonsering Britt Mari Furseth,Ekkilsøyveien 219,6530 Averøy   90503162 (bri-fu@online.no)

Styremedlem/møtesekretær Edel Bente Gården Bremsnes,97787841, (edelbg@online.no )

Varamedlem Ove Bøthun,Hjertåsveien 6 , 6530 Averøy,48585089 (ove-eb@online.no )

Varamedlem Oddveig Slatlem, Steinsgrenda,6530 Averøy, 45665975, (oddveig@svorka.net )

Varamedlem Nina Madsen, Ingeborg Strøms vei 19,6530 Averøy. 41091473 (pe-foe@online.no )

 

https://www.facebook.com/groups/90166681158/