Aktiviteter

Dato Aktivitet Sted
22.01¤19.00 Klimafestivalen – Dyrkemøtesteder i nærmiljøet Molde vgs
03.02 kl. 18.00 Teorikurs poding og fruktdyrking. Felleskjeøpets kantine
25.2 kl. 18.00 Roser i Molde, samarbeid med roseaksjonen Krona, Romsdalsmuseet
04.03 kl. 19.00 Såkveld – vi deler og skaffer frø Felleksjøpets kantine
25.03  kl. 19.00 Bier og humler I hagen. V/ Lars Oltedal Felleksjøpets kantine
01.04 kl. 18.00 Podekurs – praksisdel. Moldegård
28.04 kl. 18.30 Å bygge jordkjeller. Eidsvåg
06.05 kl. 17.30 Dugnad I sansehagen på Bergmo Bergmo eldresenter
27.05 kl. 18.00 Planteloppemarked Romsdalsmuseet – Bygata
20.06 kl. Hagevandringer hos Astrid Strøm
06.07 kl. 18.00 Hagevandring hos Aud Teilgård Like overfor domkirka
26.07 Sæterbesøk hos Stein Brubæk Aursjøsætra
September Foredling av råvarer Felleskjøpet ??
05.09 kl. 10.00 Innflytterdagen Molde sentrum
17.09 kl. 17.30 Dugnad I sansehagen Bergmo eldresenter
Oktober Overvintring av planter Slætta hagebruk
22.10 kl. 19.00 Årsmøtet Felleskjøpet
20.11  kl. 19.00 Førjulsfest Stabburet på museet