Aktiviteter

Dato Aktivitet Sted
28.04 kl. 18.30 Å bygge jordkjeller. Nettmøte
06.05 kl. 17.30 Dugnad I sansehagen på Bergmo Bergmo eldresenter
27.05 kl. 18.00 Planteloppemarked Facebook
20.06 kl. Hagevandringer hos Astrid Strøm Istad
06.07 kl. 18.00 Hagevandring hos Aud Teilgård Like overfor domkirka
26.07 Sæterbesøk hos Stein Brubæk Aursjøsætra
September Foredling av råvarer Felleskjøpet ??
05.09 kl. 10.00 Innflytterdagen Molde sentrum
17.09 kl. 17.30 Dugnad I sansehagen Bergmo eldresenter
Oktober Overvintring av planter Slætta hagebruk
22.10 kl. 19.00 Årsmøtet Felleskjøpet
20.11  kl. 19.00 Førjulsfest Stabburet på museet