Hageselskapet Eide

Hageselskapet Eide

Velkommen til vår nye nettside her inne.

Eide hagelag ble stiftet 7. juni 1984.Vi var hagelag nr.500 i Det Norske hageslskap og hagelag nr.40 i Møre og Romsdal.Vi hadde første året rundt 80 medlemmer og steig oppover . 

 

Besøk gjerne vår Facebook side under Hageselskapet Eide hagelag

 

 

 

 

 

Kontakter

Funksjon Navn Epost Telefon
Leder Wenche Irene Rødal irenerodal@yahoo.no 41315408
Styremedlem Sussan Hjortnes sussanhjortnes@hotmail.com 93835897
Sekretær Grete Nogva grete.mor@hotmail.com 97156776
Nestleder Anita Kvammen Silseth anita-k-s@hotmail.com.no 95104641
Varamedlem Erita Langnes eritaskarvoy@hotmail.com 41635969
Kasserer Bjørg Helen Åsebø 90591287
Styremedlem Randi Stene rsau@live.com 91762907
Varamedlem Bodil Settem bodilsettem@gmail.com 45289336