Kick-off for Hageselskapet Ålesund og omegn

Kick-off for dyrking av grønnsaker og urter. Jordforbedring og kompostering. Hageselskapet Ålesund og omegn ønsker Kirsty Mckinnon velkommen til oss i Haug sine selskapslokaler den 15. februar 2017, kl. 19.30. Hun kommer for å inspirere og lære oss kunsten å dyrke våre egne grønnsaker og urter.

Kirsty KcKinnon

Kirsty McKinnon har gitt ut boken «Kjøkkenhage» – dyrk økologisk for norsk klima – praktiske tips og råd – . I tillegg har hun vært fagkonsulent ved oversettelsen av Cappelen Damms store Økologiske Hagebok. Det er med stolthet vi inviterer alle interesserte til denne begivenheten.

Kjøkkenhagen har fått sin renessanse. Det er stor aktivitet rundt i landet med dyrking av egne grønnsaker, urter og bær, og ikke minst har unge fått interesse for «kortreist mat». Kirsty Mckinnon kommer til Ålesund for å holde kurs i oppstart av kjøkkenhage. Hun jobber ved Norsk senter for økologisk landbruk og har ellers arbeidet med økologisk hagebruk i mer enn 30 år. Kirsty er opptatt av at lokale ressurser skal brukes i matproduksjon enten det dreier seg om kjøkkenhage eller større gårder.

Å drive kjøkkenhagen økologisk handler om å dyrke på lag med naturen og med den kunnskapen vi henter fra naturlige prosesser. Det betyr blant annet at vi med et mangfold av vekster skaper et eldorado for insekter og annet dyreliv og videre at vi tar godt vare på organismene i jorda. De vil i retur hjelper oss med å bevare og utvikle en fruktbar og fin matjord. Kjøkkenhagen gir oss medisin, mat, mosjon og mye moro.

På den første kjøkkenhagesamlingen som hageselskapet arrangerer, vil det være fokus på planlegging av hagen, frø og oppal av småplanter. Seinere på våren er temaet kompostering og hvordan gjødsle på en god måte.

Hjertelig velkommen til alle interesserte, medlemmer og ikke medlemmer, nybegynnere og mer erfarne personer som er opptatt av å dyrke sin egen mat 🙂

I forlengelsen av denne Kick-off´en vil Hageselskapet Ålesund og omegn arrangere ei studiegruppe med tema «Dyrking av grønnsaker og urter. Jordforbedring og kompostering»

Studiet vil foregå i perioden fra Kick-off 15. februar til 23. august. 6 samlinger – 1 gang pr. mnd, med unntak av i juli. Mer informasjon vil komme i nær fremtid.

Kurset vil være  åpent for alle, både medlemmer og ikke medlemmer.

Mer informasjon og påmelding til Liv Voldsund Johanson – tlf. 92 60 78 41.