Hageselskapet Ålesund og omegn – Avlyst arrangement “Spiselige vekster”

Annonsert foredrag i Hva skjer 2017 for 13.september 2017 v/Ellen Beate Wolden er dessverre avlyst. I stedet vil det bli satt opp et spennende foredrag om Peoner den 20.september 2017. Det vil vi komme tilbake til i et eget innlegg.