Nytt styre i Hageselskapet Møre og Romsdal 2018/2019

Nytt styre i Hageselskapet Møre og Romsdal 2018/2019

Oversikten viser styreleder og styremedlemmer og hvem som har ansvar for hva. Du finner også denne informasjonen på nettsiden vår under fanen "Om Hageselskapet Møre og Romsdal" http://www.hageselskapet.no/more-og-romsdal/om-oss/