Løk

Løk

Løken hører like godt hjemme i hagen som på kjøkkenet. Den brukes til det meste, kommer i flere varianter og de er alle like anvendelige. I Norge har vi vanligvis spist gul og rød kepaløk, hvitløk, noe sjalottløk og vårløk. Det finnes mange sorter av løk og de har ulike farger, størrelser og krav til vokseplass.

Den enkleste måten å dyrke kepaløk (Allium cepa) eller sjalottløk på, er å kjøpe setteløk eller stikkløk på hagesenteret. Stikkløk av kepaløk er små løker (om lag 2-4 cm) som settes i jorda om våren og som vokser seg store i løpet av vekstsesongen. Av hvitløk stikkes ett og ett fedd eller kløfter i jorda om høsten hvorfra det vokser en ny hvitløk fram. Stikkløk av sjalottløk er små løk som settes i jorda om våren hvorfra det vokser fram en rosett med nye løker.

  • For kepa-, sjalott- og hvitløk kan en prøve ut følgende.
  • Radavstand: 20-30 cm
  • Avstand i raden: 10-15 cm
  • Settedybde: 5 cm med spissen opp
  • Antall planter per kvadratmeter: om lag 60-80

Jord og gjødsling  

Løk bør dyrkes på varm moldholdig sand- eller morenejord. Løk er næringskrevende og dyrkes den på de anbefalte jordartene, vil det være behov for å gi jorda en god grunngjødsling. Har man tilgang på kompost og kombinerer det med kunstgjødsel, kan det gi et godt resultat, selv om det kan være vanskelig å anslå̊ hvor mye næring det er i kompostjord. Har man bare tilgang på helgjødsel, så bruk den mengden som er anbefalt på pakken. Overdosering er ikke å anbefale, men bruk heller ressurser på å få jorda i bedre hevd ved å blande inn organisk materiale.

Plantevern

Husk at jo tettere man setter løken, jo mindre plass får hver plante til å utvikle seg. Likevel bør plantene stå så tett som mulig, slik at en utnytter plassen. Løkplanter dekker jorda lite, slik at ugrasfrø får godt med lys til å spire langt utover i sesongen. Legg gjerne over agrylduk etter setting for å unngå angrep av løkflue. Duken kan fjernes i løpet av juli.

Verdt å gråte for?

Tårene renner ved oppskjæring av løk på kjøkkenet. Bruk den skarpeste kniven, skjær opp løken under rennende vann, eller la være å stå bøyd rett over løken, er råd for å unngå at tårene renner. Det hevdes også at brukes løk riktig ofte, blir man til en viss grad immun mot tåreflommen. Årsaken til tårene er flyktige svovelforbindelser fra løken som reagerer med fuktigheten i øyet, så det dannes svovelsyre, og så kommer tårene.

TIPS: Se video med gartner Marianne som viser og forklarer om setteløk.