Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi

Det er utarbeidet en kommunikasjonsstrategi for Hageselskapet. Det meste av innholdet er relevant for alle, både tillitsvalgte og ansatte.

For hagelagene er det særlig viktig å ha følgende avsnitt i minnet når arrangementer planlegges og gjennomføres:
Kurs og andre tilbud i hagelagene skal være en vervearena, gjerne inspirert av Molde og Omegn hagelags «gullstandard».

Last ned:

Kommunikasjonstrategi 2020

Molde og Omegns gullstandard