Bli medlem

Som medlem i Hageselskapet får du 10 utgaver årlig av Norsk Hagetidend, hjelp fra våre fageksperter, gode medlemsfordeler og tilknytning til lokale hagelag over hele landet. Når du melder deg inn kan du velge mellom to nyttige hagebøker som velkomstgave.

Medlemskap 1 år: Kr 640
Medlemskap 2 år: Kr 1180
Medlemskap uten Norsk Hagetidend: Kr 445
Husstandsmedlem: Kr 110
Medlemskap utland: Kr 750
Livsvarig medlemskap: Kr 16 000