Hvorfor skal du ikke gjødsle etter august?

Hvorfor skal du ikke gjødsle etter august?

Det å vise omsorg ved å gjødsle om høsten er å gjøre plantene en bjørnetjeneste. La dem gå vinteren naturlig i møte.

Ikke lur plantene

Høsten betyr for plantene dårligere tilgang på næring, mindre lys og lavere temperatur. Ved å gi plantene gjødsel for sent på året lurer vi plantene til å tro at det er vår. Da setter de i gang veksten igjen og kan skyte knopper eller blomstre. Dette arbeidet tærer på den oppsparte næringen de skal klare seg på gjennom en lang vinter. Plutselige varmebølger har gjerne også denne effekten på plantene og er uheldig, – uansett hvor kjærkomment en “indian summer” kan være for oss mennesker.

Veksten tar pause

Det anbefales at busker og trær ikke får gjødsel etter 1.august. Dette kan virke tidlig men allerede nå er veksten redusert og plantene skal sakte men sikkert forberede seg på vintermodus. Akkurat hvor lenge veksten fortsetter avhenger av hvor i landet du bor, men den generelle regelen om ikke å gjødsle gjelder.

Gjødsel på avveie

Om planten uansett ikke tar til seg næring eller om jorda er hardfrosset vil gjødslet bare renne bort og komme på avveie. I bekken har dette ingenting å gjøre. Næringssalter som ikke brukes opp forsvinner ut i grunnvann og vassdrag, der de blant annet kan gi oppblomstring av alger og fører til gjengroing. Av samme grunn skal vi ikke gi for store doser om gangen. Litt og ofte er en god gjødselregel.

Les mer om gjødsling her