STIKK Nasjonal konferanse om insekter

STIKK Nasjonal konferanse om insekter fredag 20.september 2019 Insektenes dag lørdag 21.september 2019

Hvorfor dør insektene våre, og hvordan hjelper vi dem?

Svarene gir den internasjonalt kjente forskeren og formidleren, professor Dave Goulson fra University of Sussex. Dr.  Natasha de Vere, fra National Botanic Garden of Wales, har stort engasjement for planter og deres pollinatorer; hvordan ta vare på dem! Anne Sverdrup-Thygeson, Trygve Aamlid og Frode Ødegaard er selvskrevne talere på konferansen, her settes det høyaktuelle fagfeltet insekter på dagsordenen.

Fagfolkene legger frem det siste om insekter. Du får kunnskap og inspirasjon til hva hver og en av oss kan gjøre for å hjelpe dem. Hvorfor skal din etat legge inn et avsnitt om å ta vare på insekter i sine anbud? Hvordan skal en gå frem? Innlegg fra aktuelle prosjekter der det legges til rette for insekter.

LØRDAG 21. SEPTEMBER kl. 12:00 – 15:00:
Insektenes dag – et publikumsarrangement i Muséhagen / Naturhistorisk museum med tema «insekter».

Her får du vite mer om insekter og om insekt-vennlige planter. Og om pollen. Aktiviteter for små og store. Salg av ulike produkter. Tilhørende organisasjoner er spesielt invitert til å delta med stands og salgsutstillinger. Arrangementet er åpent og gratis for alle.

her kan du lese mer og melde deg på:

Hjem