Eidsvåg hagelag

Eidsvåg hagelag

Vi fremmer hageglede, hagekultur og nærmiljøsaker på Eidsvågneset og i nærområdene.

Eidsvåg hagelag er tilsluttet Det norske Hageselskap. Laget skal fremme hageglede, hagekultur, nærmiljøsaker og sosialt samvær på Eidsvågneset. Eidsvågneset er fullt av hagegale, og det var på høy tid at vi fikk vår vårt eget hagelag i 2015.

Vi vil treffes jevnlig, diskutere aktuelle tema, bytte stauder og frø, lære om hage, kanskje reise på hageturer i inn- og utland, invitere innledere og sammen drive geriljagartnerviksomhet, ta vare på naturen, lokalmiljøet og mangfoldet og ikke minst – ha hyggelig samvær. I Eidsvåg hagelag ser vi utenfor eget hagegjerde!

Eidsvåg hagelag har en egen blogg: https://eidsvaghagelag.wordpress.com/ 

Du finner oss på Instagram . Søk opp eidsvaghagelag eller se etter #eidsvaghagelag.

Kontakter

Funksjon Navn Epost Telefon
Varamedlem Ida Bergstrøm ida.w.bergstrom@gmail.com 95801423
Kasserer Silje Vik Pedersen silje_vip@yahoo.com 98011700
Leder Rakel Blaalid rakel.blaalid@gmail.com 45457585
Sekretær Astrid Wergeland Mellingen astridmwm@gmail.com 90632915
Styremedlem Tobby Sander Tomassen tobby@tomassen.no 91731386
Styremedlem Vibeke Lokøy vlokoy@gmail.com 93249179
Nestleder Tone Neraas toneneraas@outlook.com 99434866
Varamedlem Heidi Sund heidi.sund@gmail.com 92486990