Om Hageselskapet Hordaland

Om Hageselskapet Hordaland

Hageselskapet Hordaland er en av nitten regionavdelinger i Det norske hageselskap og fungerer som bindeledd mellom hagelagene og Hageselskapet sentralt.

Regionavdelingen har 25 hagelag og opplever økt interesse og oppslutning om hagelagsaktiviteter og møter. Grønne aktiviteter og tilbud annonseres gjennom programårboken Hva skjer i Hordaland. Flere av hagelagene finner du også på Facebook.


hs_logo_hordaland

Kontakt

Styrets e-postadresse: hordaland@hageselskapet.no

Leder

Anne Irgens
Annekirgens@gmail.com
Tlf. 991 07 822

Nestleder

Grethe Sjøberg Hernes
sjobergg@hotmail.com
Tlf. 482 66 564

Sekretær

Tonje Elisabeth Bargård
tbargaard@gmail.com
Tlf. 992  93 816

Styremedlemmer

Marianne Tøsdal
otoesdal@online.no
Tlf. 942 76 148

Gunvor Berge
gunvorberge@gmail.com
Tlf. 924 66 015

Heidi Uglehus
heidiuglehus@hotmail.com
Tlf. 977 49 380

Varamedlemmer

Marlen Foseid
marlfos@online.no
Tlf. 415 70 583

Thor Opdahl