Om Hageselskapet Hordaland

Om Hageselskapet Hordaland

Hageselskapet Hordaland er en av nitten regionavdelinger i Det norske hageselskap og fungerer som bindeledd mellom hagelagene og Hageselskapet sentralt.

Regionavdelingen har 25 hagelag og opplever økt interesse og oppslutning om hagelagsaktiviteter og møter. Grønne aktiviteter og tilbud annonseres gjennom programårboken Hva skjer i Hordaland. Flere av hagelagene finner du også på Facebook.


hs_logo_hordaland

Kontakt

Styrets e-postadresse: hordaland@hageselskapet.no

Leder

Anne Tafjord-Kirkebø
anne@brage.biz
Tlf. 55 95 05 60 el. 909 94 991

Sekretær

Tonje Elisabeth Bargård
tbargaard@gmail.com
Tlf. 992  93 816

Styremedlemmer

Christopher James Collyer
chriscollyer@msn.com
Tlf. 975 29 686

Grethe Sjøberg Hernes
sjobergg@hotmail.com
Tlf. 482 66 564

Marianne Tøsdal
otoesdal@online.no
Tlf. 942 76 148

Varamedlem

Beathe C. Birkleand
beathebirk@hotmail.com
Tlf. 473 33 271