Avlyste arrangementer

Vi er dessverre nødt til å avlyse årets planteloppemarkedet og vårturen til Os da vi ikke kan gjennomføre disse i henhold til retningslinjene fra FHI.