Årsmøte Mandag 6.november

Velkommen til årsmøte mandag 6.november klokken 19.00. Etter årsmøte vil Egil Risnes snakke om et år i sin hage.

Velkommen til årsmøte mandag 6.november klokken 19.00. Årsberetning og regnskap for 2017 er vedlagt.

Etter årsmøte vil Egil Risnes snakke om et år i sin hage. Enkel servering og grønt lotteri. Inngangspenger 20/30 kr

Alle er velkommen!

Speiderhuset i Loddefjord, Gamle Kjøkkelvikveien 91

Årsberetning for Laksevåg hagelag 2017