Om Hageselskapet Hedmark

Hageselskapet Hedmark er èn av nitten regionavdelinger i Det norske hageselskap og fungerer som bindeledd mellom hagelagene og Hageselskapet sentralt.

Hageselskapet Hedmark og lokallagene arbeider i pakt med formålet. Det jobbes aktivt for å spre informasjon og kunnskap om grønne gleder og selvforsyning av mat og bær fra hage og natur, med utgangspunkt i lokale tradisjoner, muligheter og tilgang på råstoffer.

Regionen har 20 aktive hagelag som byr på en rekke grønne aktiviteter og tilbud som annonseres gjennom programårboken ”Hva skjer i Hedmark”. Flere av hagelagene finner du også på facebook.


hs-logo-hedmarkKontakt

Styrets e-postadresse: hedmark@hageselskapet.no

Leder

Margrete Leikåsen
leikaase@online.no
Tlf. 476 54 534

Nestleder

Per Spangen
per-span@online.no
Tlf. 412 82 876

Sekretær

Katarina Babic
katarinababic84@gmail.com
Tlf. 461 28 822

Styremedlemmer

Heidi Kolstad
heidi.dyrekommunikasjon@hotmail.no
Tlf. 926 94 222

Jorun Kalgård Olsen
ingvald.pedersen.38@gmail.com
Tlf. 901 23 599

Varamedlemmer

Rønnaug Viena, rvie@online.no, tlf. 902 99 667

Odd B. Hauge, obhauge@online.no, tlf. 917 91 783