Om Hageselskapet Hedmark

Hageselskapet Hedmark er èn av nitten regionavdelinger i Det norske hageselskap og fungerer som bindeledd mellom hagelagene og Hageselskapet sentralt.

Hedmark ble i 2020 slått sammen med Oppland og ble fra da en del av Innlandet fylke.

Hedmark deles tradisjonelt i tre hovedområder:

  1. Hedmarken, flatbygdene på østsiden av Mjøsa.
  2. Østerdalen, Glommas dalføre med sidedaler nord for Elverum, samt Trysil og Engerdal.
  3. Glåmdalen, som består av Solør, Odal og Vinger og utgjør Glommas dalføre med sidedaler sør for Elverum. Hit regnes også Eidskog lengst sørøst.

Hageselskapet Hedmark og lokallagene arbeider i pakt med DNH’s formål. Det jobbes aktivt for å spre informasjon og kunnskap om grønne gleder og selvforsyning av mat og bær fra hage og natur, med utgangspunkt i lokale tradisjoner, muligheter og tilgang på råstoffer.

Regionen har 17 aktive hagelag som byr på en rekke grønne aktiviteter og tilbud som annonseres gjennom programårboken ”Hva skjer”. Flere av hagelagene finner du på Facebook og Instagram.


hs-logo-hedmarkKontakt

Styrets e-postadresse: hedmark@hageselskapet.no

Leder

Margrete Leikåsen
leikaase@online.no
tlf. 476 54 534

Nestleder/ sekretær

Per Spangen
per-span@online.no
tlf. 412 82 876

Styremedlemmer

Heidi Kolstad
heidi.dyrekommunikasjon@hotmail.no
tlf. 926 94 222

Jorun Kalgård Olsen
ingvald.pedersen.38@gmail.com
tlf. 901 23 599

Rønnaug Viena                                                                                                                                                                                                                              rvie@online.no                                                                                                                                                                                                                                      tlf. 902 99 667

Varamedlemmer

Odd B. Hauge, obhauge@online.no, tlf. 917 91 783                                                                                                                                                                      Ingrid Storrøsæter, ingridst@online.no, tlf. 480 63 210