Bli medlem

Hageselskapet har plass til mange flere medlemmer. Det er tre måter i bli medlem på:

Man kan melde seg inn selv – www.cloud.orgsys.no/0014/Pages/Account/NewMember.aspx
Man kan bli vervet av et annet medlem – www.hageselskapet.no/verv/
Man kan få, eller gi, medlemsskap i gave – www.hageselskapet.no/gi-medlemskap-som-gave/