Hagekulturprisen

Hageselskapets hagekulturpris går til en person, organisasjon eller bedrift som på en særdeles god måte har gått foran i realiseringen av Hageselskapets formålsparagraf.

Hagekulturprisen består av et diplom og en plakett som kan monteres på et sted hvor den er synlig for publikum. Landsstyret i Hageselskapet foretar tildelingen etter forslag på kandidater fra regionavdelingene.

Retningslinjer for tildeling

  1. Prisen tildeles personer, institusjoner, organisasjoner og bedrifter som på en særdeles god måte har gått foran i realiseringen av Hageselskapets formålsparagraf.
  2. Prisen består av en illustrasjon av kunstneren Anne Kristin Hagesæther, utformet som et diplom, samt en plakett for markering av pristildelingen.
  3. Forslag til kandidater innhentes fra Hageselskapets regionavdelinger og Hageselskapets administrasjon. Hver regionavdeling kan sende inn ett forslag til Hageselskapets administrasjon innen fristen.
  4. Hageselskapets landsstyre foretar tildelingen etter innstilling fra administrasjonen. Det deles ut én pris hvert år.
  5. Hagekulturprisene utdeles i forbindelse med en hensiktsmessig og naturlig anledning i løpet av hage-/sommersesongen samme år som tildelingen har funnet sted. Utdelingen skal primært finne sted i prisvinnernes lokale miljø, og den skal skje på en slik måte at prisvinneren og Hageselskapet gis mest mulig oppmerksomhet og omtale.

Frist for innsendelse av forslag: 1. april
Sendes til: post@hageselskapet.no

Tidligere vinnere: Hagekulturprisen prisvinnere 1990-2018