Spiralen Besøkshage

Spiralen Besøkshage

Her finner du oss

Åpningstider

  • Besøkshage

Hagen er på ca 10 mål og består av flere ulike elementer av matplanter mikset med installasjoner for barn og dyr. Dette er ikke en prydhage, men er ment som inspirasjon og informasjon for det å dyrke etter naturens prinsipper og å la de ulike elementene samarbeide og støtte hverandre i den hensikt å forhindre sykdom og skadedyrangrep.

Spesialitet i hagen

Permakulturprinsippet