Sørheim

Her finner du oss

  • 1000 åpne hager

Hagen vår er på ca 2 mål, i sone H6-7, og er preget av variasjon, og et fargerikt miljø. Målet vårt har vært å skape ulike rom i hagen, som kan benyttes til ulike årstider, og værskifter. Eiendommen ligger opp imot skog og fjell, dette preger hagen vår ved at den har et landlig uttrykk, med bruk av tømmer og gamle gjenstander. Vi samler på hardføre stauder, og liker at det er frodig og fargerikt. Målet er å ha blomstring gjennom hele sesongen.
Hos oss er det ikke ugressfritt, hagen er rekreasjon og terapi. Hos oss trives ekorn, småfugler og høner. Av og til kommer også rådyr og elg på besøk.
Vi fyrer gjerne i bålpanna ved gapahuken vår, og bruker hagen gjennom hele året.

Spesialitet i hagen

Variasjon, landlig miljø og naturlige overganger.