Sogn hagekoloni

Her finner du oss

Åpningstider

  • 1000 åpne hager
  • Besøkshage

Sogn hagekoloni er en kolonihage sentralt i Oslo ved Ullevål Stadion. 205 parseller med små hytter utgjør en grønn kolonihagepark som er åpen for besøk gjennom hele hagesesongen fra april til oktober. Her finnes tusenvis av epletrær og bærbusker, spiselige blomster og urter, vakre og spennende beplantinger og hyggelige piknikområder og lekeplass. Vi legger vekt på å drive mest mulig bærekraftig og miljøvennlig og har regelmessige foredrag og treff for utveksling av ideer og kunnskap. Hyttene varierer fra vår eldste “Museumshytta” fra 1909, via restaurerte gamle hytter til nybygde i moderne utforming.
Vi driver birøkting og produserer hvert år honning med smaksprofil fra de ulike blomster og busker biene besøker i kolonihagen.

2020 jobber vi med et prosjekt for spiselige planter i regnbed. Dette har vi fått tilskudd til av Olaf Billes Legat gjennom Hageselskapet. 

Spesialitet i hagen

Sogn Hagelab. Sogn hagekoloni har et forskningssamarbeid med NIVA om utvikling av blågrønne løsninger for håndtering av overvann. Prosjektet eksperimenterer med småskala-løsninger som kan brukes i private hager og mindre offentlige områder. Gjennom Sogn Hagelab har vi etablert ulike typer regnbed med beplanting som er egnet for fordrøyning, vannopptak eller filtrering gjennom rotsystem og bedenes struktur, vi har beplantede grønne tak, og vanntønner for oppsamling av regnvann. Følg gjerne Sogn Hagelab på instagram og bli inspirert.
SeSogn kulturmarked med salgsboder, bevertning og åpen hage arrangeres i år 6. og 7. juni. Følg med på instagram for nyheter om hva du finner av skatter og delikatesser på årets arrangement.