Rosentjern

Her finner du oss

Åpningstider

  • Medlemshage

En hage til inspirasjon. Med årene har det blitt flere og flere bed. Samt to dammer og en liten kilde. Staudene er mange, noen kommer til hvert år og noen går. Utskiftinger skjer i takt med hva som overvintrer og trives. Uten fagutdanning er det prøve og feile metoden som har vært gjeldende for oss. Slik har vi tilegnet oss mer kunnskap. Dette er en hage som avslører mye, men likevel ikke alt, når du kommer til det størte partiet i hagen. Åpent, men med lune kroker til krakk, eller stoler. Sommeren 2004 startet vi arbeidet med hagen. Da ble en gamme oppført, samt den første hagedammen. Vi hentet noen få rumpetroll som ble fine frosker, og siden har de ordnet dette selv. På det meste har vi hatt fem klaser med egg om våren. Gammen fikk blomsterbed på øvre halvdel. Senere ble den utvidet med et nedre bed. Etterhvert fikk vi sansen for å blande inn grusganger og bygge opp bedene med steinkanter. Dette ga et trivelig og vakrere uttrykk. Grusplatting og trapp nedfelt i terrenget gir fin gangvei fra terassen og ned i hagen.

Spesialitet i hagen

Hagedammen laget av rullestein er et for oss vakkert syn. Den ruver i terrenget, men glir godt inn i miljøet ellers på en naturlig måte. Vi har ikke sett maken hos noen andre. Dette var vår idè, men vi deler den gjerne. Jordgammen er også en spesialitet de færreste har, vi har innvendig fjernet bålet i midten, og erstattet dette med teppebelagt gulv. Rommet varmes opp med varmekabler i gulvet.