Rosentjern

Her finner du oss

Åpningstider

  • 1000 åpne hager
  • Medlemshage

Hage med damanlegg, flere staude- og rosebed, Rhododendron. Frukt og bærtrær.

En hage til inspirasjon. Antall bed har økt med årene. Vi har også to dammer og en liten kilde. Staudene er mange, noen kommer til hvert år og noen går. Utskiftinger skjer i takt med hva som overvintrer og trives. Uten fagutdanning er det prøve og feile metoden som har vært gjeldende for oss. Slik har vi tilegnet oss mer kunnskap. Dette er en hage som avslører mye, men likevel ikke alt, når du kommer til det største partiet i hagen. Åpent, men med lune kroker til krakk, eller stoler. Sommeren 2004 startet vi arbeidet med hagen. Da ble en gamme oppført, som siden er omgjort til tempel. (Ildstedet er fjernet og erstattet med varmekabler i gulvet). I tillegg ble den første hagedammen anlagt. Vi hentet noen få rumpetroll som ble fine frosker, og siden har de ordnet dette selv. På det meste har vi hatt seks klaser med egg om våren. Gammen fikk blomsterbed på øvre halvdel. Senere ble den utvidet med et nedre bed. Etterhvert fikk vi sansen for å blande inn grusganger og bygge opp bedene med steinkanter. Dette ga et trivelig og vakkert uttrykk. Grusplatting og trapp nedfelt i terrenget gir fin gangvei fra terrassen og ned i hagen.

Spesialitet i hagen

Hagedammen laget av rullestein er for oss ett vakkert syn. Den ruver i terrenget, men glir godt inn i miljøet ellers på en naturlig måte. Vi har ikke sett maken hos noen andre. Dette var vår idè, men vi deler den gjerne. Jordgammen er også en spesialitet de færreste har, vi har innvendig fjernet bålet i midten, og erstattet dette med teppebelagt gulv. Rommet varmes opp med varmekabler i gulvet.