Prestegardshagen i Ullinsvin

Her finner du oss

Åpningstider

  • Besøkshage

I Ullinsvin, den gamle prestegarden i Vågå, kan du besøke den historiske prestegardshagen, som består av både staudebed, urtehage, rosebed, , fjellhage og ulike tre og buskar.

Spesialitet i hagen

Urtehagen til Christine Storm Munch, oldemor til kunstnaren Edvard Munch. Lysthus (1810).