Prestegardshagen i Ringebu

Her finner du oss

Åpningstider

  • Besøkshage

Prestegardshagen i Ringebu er nærmeste nabo til stavkirken. Hagen og tunet et på ca. 12 mål. I hovedbygningen fra 1743 er det servering og utstillinger, og det er galleri/utstillinger i alle bygningene i tunet – se www.ringebustavkirke.no for årets utstillinger.
Det er samling av gamle stauder fra området, gamle frukttrær og gamle bærsorter, en liten “Verdenshage” med grønnsaker, kvannehage med Vossakvann, gamle georginer og urtebedet ved vognskjulet blir større sommeren 2020 og over 160 forskjellige sorter roser, mest historiske.
Bærsamlingen er i samarbeid med Norsk Genressurssenter og kvannehagen i samarbeid med KVANN (Kunnskap og Vern Av Norske Nytteplanter). Hagen ble påbegynt i 2006 da den lå brakk. Det er frivillig arbeide som har tatt vare på det gamle og fornyet den til den perlen den er i dag. Hagen er åpen hele tiden.
Hagen fikk Ringebu kommunes kulturpris i 2015 og Norsk Hageselskaps Hagekulturpris i 2016. I 2019 fikk to personer i hagegruppa tildelt Plantearvenprisen for innsamling og bruk av gamle roser og gamle bærsorter i Prestegardshagen.

Spesialitet i hagen

Rosene - over 160 forskjellige sorter. En del er samlet lokalt og mange har vi fått fra Ås etter roseinnsamlingen i Norge. Vi har et stort felt med finske funnroser, de fleste pimpinellroser, og som blomstrer fra midten av juni ca. 3 uker. Gamle, duftene roser av flere slag som blomstrer utover sommeren, og i juli begynner de fleste av rugosahybridene å blomstre. Vi har også et Nordisk bed med roser fra de fem nordiske landene. Dette er roser som enten har vokst lenge i vedkommende land eller er foredlet i landet. Spennende roser fra Island, Finland, Danmark, Sverige og Norge - i samarbeid med Norsk Roseforening.