Prestegardshagen i Ringebu

Her finner du oss

Åpningstider

  • Besøkshage
Ringebu prestegard ligger rett ved siden av stavkirken og består av 12 mål hage og tun med hovedbygning fra 1743, 2 stabbur, 1 drengstugu, vognskjul og driftsbygning.  Det er servering i hovedbygningen og utstillinger i alle husene.
Fra gammel tid i hagen er det bevart en alle med lønnetrær og en hestekastanje, hekker med Bjarkøyspirea og syrin, gamle eple- og kirsebærtrær.  Ved fornyelsen av hagen ble det bestemt å satse på roser, vi har mellom 120-150 forskjellige sorter – noe gikk ut i vinter pga musegnag.
Vi har et felt med funnroser fra Finland som blomstrer på forsommeren, roser samlet inn lokalt og på Østlandet ellers og andre historiske roser, 10-12 sorter av Arne Lundstads roser, eget bed med rugosahybrider fra de siste 100 årene og et nordisk bed med utvalgte roser fra de fem nordiske landene.  Dette bedet er nyplantet i 2017, og trenger et par år før det blir tilvokst.  Humlebue plantet i 2017.
Staudebed med gamle stauder fra området og også noen nyere, en del urter, en liten nyttehage og bærfelt med 18 forskjellige gamle sorter av bærbusker innsamlet her (36 busker). Det er noe som blomstrer hele tiden – også i år får vi håpe – da den varme våren har gjort at de finske rosene allerede står i fullt flor nå.
Fornyelsen og vedlikehold av hagen er utført på dugnad, og i 2016 fikk vi Hageselskapets Hagekulturpris.

Spesialitet i hagen

Finske funnroser, et vakkert syn rundt St. Hans - se Rosebladet nr 2, selges hos Narvesen. En del historiske roser litt senere og et nyplantet felt med ca 30 rugosahybrider som vil blomstre noe i sommer. Meget vakker beliggenhet.