Lier Bygdetun

Lier Bygdetun

Her finner du oss

Åpningstider

  • Besøkshage

Hagen består av en gammel staudesamling, en lærerens hage som er en stilhage fra 1920-tallet.
En lærerens kjøkkenhage med bærbusker og grønnsaker.
En frukthage med gamle sorter som er registrert i klonarkiv.

Spesialitet i hagen

Frukthagen