“Hagen Vår” Frivillighagen i Vestnes sentrum

Her finner du oss

Åpningstider

“Hagen vår” Frivillighagen er ein offentleg hage eigd av Vestnes kommune.
Det er hagen til “gamleskulen” som no er gjort om til ein hage med universal utforming, leikeapparat, pavaljong, sene, eit plantemangfold med buskar og tre.
Hagen vart til på innsamla middler frå det offentlege, lag og organisasjonar og enkeltpersonar har hatt stor givarglede til å få til denne hagen. Den er no 6 år sidan hagen vart opna, og har for det meste vore dreve på frivillig basis. Stor dugnadsinnsats for å få til “Hagen vår” er lagt ned.
Velkommen til ein vakker hage med mangfold og gode muligheter å komma fram med rullestol og barnevogn.

Spesialitet i hagen

Universell utforming på gangvegane. Stort kart over hagen med navn på plantene. Stort mangfold i planter, ikkje så mange, men nokre spesielle planteslag. Ein harmonisk hage.