Fjellhagen ved Polarsirkelen

Her finner du oss

Åpningstider

  • Besøkshage

I en fjord på Helgelandskysten , nærmere bestemt i Sørfjorden i Rødøy kommune, har vi vår hage. Vi begynte for 15 år siden i det små, og nå har det utviklet seg til å nærmest bli en samlehage, Hagen ligger vendt mot sør, foran høye fjell. Her er det lunt og skjermet for vind og vær. Har sone 3 og 4 planter, som har klart seg over mange år. Jeg pleier å kalle hagen for en samlehage, der det nå er plantet ca 250 forskjellige stauder.

Spesialitet i hagen

Det er vanskelig å sette navn på hvilken type hage dette er, p.g.a. den er laget etter terrenget. Det nærmeste jeg kommer i karaktestikken erl at det er en naturhage, der terreng, stein, berg og jordsmonn bestemmer hvordan den er blitt til.