Finnskoghagen Leiråker

Her finner du oss

Åpningstider

  • Besøkshage
  • Medlemshage

Finnskoghagen Leiråker er et prosjekt under arbeid, og eies av Norsk Skogfinsk Museum. Museet fikk i 2015 i gave en samlerhage som på daværende tidspunkt inneholdt rundt 2000 arter og sorter av trær, busker og stauder. Vi har siden 2016 arbeidet med å flytte denne hagen i sin helhet til dikteren Åsta Holths hjem Leiråker og anlegge en besøkshage der. Hagen er delt opp i forskjellige avdelinger, slik som roseavdeling, historisk avdeling, nyttevekstavdeling m.m., og er planlagt å stå ferdig sommeren 2019.
Prosjektet ble i 2017 støttet med 165.000 kroner fra Olaf Billes Legat.

Spesialitet i hagen

Et flott drivhus bygget av gamle dører og vinduer.
Stort mangfold av stauder.